Comparteix:

Telèfons d'emergència

Centre control 24h:

689 566 245 / 45 848Diagonal Nord

Centre Control:
686 475 403 / 45 824

Diagonal Sud

ETSEIB:
660 413 759 / 45 785
ETSAB:
682 492 754 / 45 936
Bib. ETSAB:
669 018 492 / 45 894
EPSEB:
669 134 735 / 45 538
FME:
689 765 390 / 45 689

Diagonal Besòs

Telèfon:
659 725 544 / 45 626

Nàutica

Telèfon:
681 118 404 / 45 757

Sant Cugat del Vallès

Telèfon:
680 699 207 / 45 553

Terrassa

Telèfon:
689 732 358 / 45 640

Manresa

EPSEM:
680 889 176 / 45 979
BCUM:
686 233 668 / 45 976

Baix Llobregat

Telèfon:
650 604 703 / 45 515

Vilanova i la Geltrú

Telèfon:
683 311 363 / 44 945

Centre control 24h:

689 566 245 / 45 848Diagonal Nord

Centre Control:
686 475 403 / 45 824

Diagonal Sud

ETSEIB:
660 413 759 / 45 785
ETSAB:
682 492 754 / 45 936
Bib. ETSAB:
669 018 492 / 45 894
EPSEB:
669 134 735 / 45 538
FME:
689 765 390 / 45 689

Diagonal Besòs

Telèfon:
659 725 544 / 45 626

Nàutica

Telèfon:
681 118 404 / 45 757

Sant Cugat del Vallès

Telèfon:
680 699 207 / 45 553

Terrassa

Telèfon:
689 732 358 / 45 640

Manresa

EPSEM:
680 889 176 / 45 979
BCUM:
686 233 668 / 45 976

Baix Llobregat

Telèfon:
650 604 703 / 45 515

Vilanova i la geltrú

Telèfon:
683 311 363 / 44 945

Centre control 24h:

689 566 245 / 45 848Diagonal Nord

Centre Control:
686 475 403 / 45 824

Diagonal Sud

ETSEIB:
660 413 759 / 45 785
ETSAB:
682 492 754 / 45 936
Bib. ETSAB:
669 018 492 / 45 894
EPSEB:
669 134 735 / 45 538
FME:
689 765 390 / 45 689

Diagonal Besòs

Telèfon:
659 725 544 / 45 626

Nàutica

Telèfon:
681 118 404 / 45 757

Sant Cugat del Vallès

Telèfon:
680 699 207 / 45 553

Terrassa

Telèfon:
680 699 207 / 45 553

Manresa

EPSEM:
680 889 176 / 45 979
BCUM:
686 233 668 / 45 976

Baix Llobregat

Telèfon:
650 604 703 / 45 515

Vilanova i la geltrú

Telèfon:
683 311 363 / 44 945